Изработка на информационни материали

ПР подготвя съдържанието и организира отпечатването на различни презентационни материали и вътрешно-фирмени издания за своите клиенти. Услугите, които предлагаме в тази област са:

1. Разработване на концепция и дизайн на информационните материали;
2. Определяне на съдържание на информационните материали;
3. Изготвяне на текстове (договаряне с външни автори, превод, авторски статии, редактиране);
4. Графично оформление (определяне на основните принципи, помощ при избора на студио за графичен дизайн, комуникация с дизайнерския екип);
5. Организиране на отпечатването.

www.000webhost.com