Кризисен PR

1. Проучване и анализ на мащаба и характера на кризисната ситуация;
2. Прогнозиране на потенциални заплахи и намиране на инструменти за тяхното ограничаване;
3. Медия консултиране за кризисни комуникации, интерактивни обучения за реакция по време на криза, възстановка на реални ситуации;
4. Медия планиране и мониторинг за проследяване на медийните публикации за потенциални кризисни теми, новини, тенденции.

www.000webhost.com